แจ้งข้อมูลการเปิดสาขา

  • กรุณาใส่ตัวอักษร เช่น N,S,I,C,E,W,L หรือ O ... แล้วตามด้วยเลข ไม่ต้องเว้นวรรค
  • สาขาออนไลน์ไม่สามารถลงตลาดนัดได้
  • ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันในการใช้อนุสิทธิบัตร
  • :
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
  • หากได้รับการแนะนำ โปรดกรอกเลขสาขาผู้แนะนำ